Hvad er "OpenGIS" egentlig ?

 

  1. Den første og største misforståelse er, at mange tror at "Open GIS" betyder "Open Source GIS". Det gør det ikke, det er to vidt forskellige ting. Klik her for at læse om Open Source GIS.
  2. Den anden større misforståelse er, at mange tror "Open GIS" betyder åbne, publicerede filformater. Det gør det heller ikke.

Open GIS Consortium Inc. (OGC) er en brancheorganisation, der er grundlagt og sammensat af et bredt panel af konkurrerende firmaer på GIS-markedet, samt offentlige institutioner, primært amerikanske. Målet med denne organisation er at sikre, om ikke smertefri så i hvert tilfælde, en fornuftig udveksling af geografiske informationer mellem de individuelle, proprietære systemer. Dette udmøntes i dels en fælles objektmodel og dels i et fælles udvekslingsformat. Dvs. at målet ikke er at kunne læse hinandens interne formater.

OGC støtter som sådan ikke anvendelsen af Open Source på GIS-området. Derfor vil initiativer på området Open Source GIS typisk skulle findes andre steder end hos OGC.

OGC's bestræbelser omkring interoperabilitet betyder ikke at alle filformater offentliggøres. Tværtimod cemeneteres de proprietære løsninger til en vis grad, da OGC blot betinger at firmaerne stiller standardiserede, typisk kommercielle, interfaces til rådighed for bl.a. konkurrenter. Proprietære systemer er stadig reglen snarere end undtagelsen.

OGC sponserer også andre initiativer, herunder indstilling af nye standarder til W3C - bl.a. GML, og lancering af Web Mapping Services (WMS), men disse forhold er udenfor denne sites indhold. Herom henvises i stedet til OGC's hjemmeside.

Den fælles objektmodel

Et gammelt mundheld siger, at man ikke kan blande pærer og bananer. På samme måde kan ét GIS-system's objekttyper ikke overføres til et andet, hvis det modtagende system ikke forstår disse. F.eks. kan man ikke overføre en "sværm" (objekt bestående af mange punkter) til et hvilket som helst GIS-system, og visse GIS-systemer håndterer stadig ikke enten flader med huller eller objekter bestående af flere geografisk adskilte polygoner.

Hvis derimod alle GIS-systemer var baseret på en fælles objektmodel, så ville overførsel af data kunne foretages uden større problemer. Det sikres ved at definere en grundlæggende objektmodel, som alle så overholder.

Desværre er det altid svært at forlige konkurrerende firmaer, og resultatet bliver ofte et kompromis der udgør "laveste fællesnævner". Dette gør sig også gældende for OGC's resultater på dette område indtil nu. OGC's "simple feature specification" (SFS) lider af flere begrænsninger, der i praksis gør den mindre anvendelig som basis for avanaceret brug. Den primære svaghed er naturligvis, at SFS kun omfatter to-dimensionelle objekttyper, men der er flere uheldige elementer.

Hvorvidt SFS vil danne grundlag for GIS-systemer i fremtiden er der som sådan ingen tvivl om. OGC, og dermed de førende GIS-leverandører står bag, og det i sig selv sikrer udbredelsen. Hvorvidt SFS får en lang levetid som grundlag er derimod mere usikkert, og vil afhænge af hvor hurtigt der kommer realistiske og bedre alternativer.

Det fælles udvekslingsformat

I Danmark har vi i ca. 20 år haft et nogenlunde fælles udvekslingsformat kaldet DSFL-formatet. Derfor kan behovet for skabelse af et fælles udvekslingsformat virke besynderligt, måske endda irrelevant. Men specielt i Nordamerika har man ikke haft en sådan tradition, og her har man typisk primært arbejdet med proprietære, systemspecifikke formater som f.eks. DXF. Derfor er opfindelsen af GML (Geographic Markup Language) en markant begivenhed, og ikke kun for Nordamerika.

GML er baseret på XML, hvilket sikrer formatet den nødvendige fleksibilitet og interoperabilitet. Desværre er GML også baseret på ovennævnte "simple feature specification", hvilket klart svækker dets anvendelighed.

Men det er et spørgsmål, om ikke et fælles udvekslingsformat er ved at være passé? Om aktiv transformation mellem GIS-systemer ikke både er en bedre, sikrere og mere fleksibel måde at overføre data fra ét GIS-system til et andet. Og meget taler for at dette er sandt, og de bedste produkter på markedet i denne kategori har da også fundet bred anvendelse.

Et udvekslingsformat har dog én funktion, der ikke kan løses ved hjælp af aktiv tranformation, nemlig tilfredsstillelse af dokumentationsbehovet. Hermed menes behovet for at "dokumentere" et givet datasæt, f.eks. som en del af en leverance. Et datasæt i et fælles udvekslingsformat vil kunne betragtes som "varen", mens dette i forbindelse med aktiv transformation er selve den uhåndgribelige proces.

Links:

Open GIS Consortium Inc.
 

Open Source GIS

 

Alle "Open Source"-produkter har til fælles, at deres kildekode er frit tilgængelig, og anvendelse af softwaren er frit sålænge man ikke afkræver betaling for denne af nogen (typisk via GNU-reglerne). Dermed adskiller de sig fra kommercielle produkter, der købes som en vare (normalt dog uden mulighed for "uautoriseret" videresalg).

Open Source betyder ikke at ingen har hånd-i-hanke med udviklingen af de pågældende produkter. Tværtimod er det typiske scenario, at udvikling af større Open Source-produkter styres af ét firma, der også arbejder kommercielt. Open Source-modellen sikrer til gengæld at alle interesserede har indsigt i kildekoden, og kan kommentere den foreliggende implementation og evt. foreslå bedre alternativer. Dette begreb, "peer review", er kernen i Open Source.

Open Source er derfor ikke begrænset til Linux og Star Office, men kan principelt være software til løsning af et vilkårligt problem, til arbejde i et vilkårligt fagområde.

Der findes flere produkter til GIS-anvendelse indenfor Open Source. Det ældste og mest kendte produkt er Mapserver, der udvikles og videreudvikles af University of Minnesota i USA.

Der er også andre Open Source GIS-produkter undervejs. Det måske mest modne produkt, der dog indtil videre kun reelt findes til Linux-platformen, er PostGIS-overbygningen til PostgreSQL-databasen.

For ganske nyligt har den primære samordnende udviklingsplatform for både større og mindre Open Source-produkter, SourceForge.net, tilføjet en GIS-katagori, hvilket i sig selv antyder, at interessen for området er stærkt stigende.

 

Links til relevante ressourcer

Open Source GIS:

Linux-specifikke GIS-links:
SourceForge:

Diverse:

Relevante danske links:

 


© 2002
Denne site er ikke affilieret med opengis.org